Bơm hút chân không Busch R5 RE 0040/0063 B

10,500,000 

Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch R5 RE 0040 B

  • Loại: Bơm chân không vòng dầu 1 cấp
  • Lưu lượng: 40 m³/h
  • Công suất: 1.5 kW
  • Áp suất: 0.5 hPa (mbar)
  • Tình trạng: Đã qua sử dụng, đã qua quy trình test áp tiêu chuẩn

Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch  R5 RE 0063 B

  • Loại: Bơm chân không vòng dầu 1 cấp
  • Lưu lượng: 63 m³/h
  • Công suất: 2.2 kW
  • Áp suất: 0.5 hPa (mbar)

0969.65.38.61