Bơm hút chân không Busch R5 RU 0050/0070 B

10,500,000 

Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch R5 RU 0050 B

  • Loại: Bơm chân không vòng dầu 1 cấp
  • Lưu lượng: 50 m³/h
  • Công suất: 1.5 kW
  • Áp suất:  < 0.05 hPa (mbar)

Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch R5 RU 0070 B

  • Loại: Bơm chân không vòng dầu 1 cấp
  • Lưu lượng: 70 m³/h
  • Công suất: 1.2 kW
  • Áp suất: < 0.05 hPa (mbar)

0969.65.38.61