Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 PB 0004/0008 DC

3,500,000 

Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch  R5 PB 0004 C

  • Loại: Bơm chân không vòng dầu 1 cấp
  • Lưu lượng: 4 m³/h
  • Công suất: 0.1 kW
  • Áp suất: 2.0 hPa (mbar)

Busch oil-lubricated rotary vane vacuum pump Busch  R5 PB 0008 C

  • Loại: Bơm chân không vòng dầu 1 cấp
  • Lưu lượng: 8 m³/h
  • Công suất: 0.35 kW
  • Áp suất: 2.0 hPa (mbar)

0969.65.38.61