Showing all 5 results

Bơm hút chân không Busch vòng dầu 1 cấp R5 RD:
RB 0006 E
RB 0006 C
RB 0021 C
RC 0021 C

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RB 0006 C

2,500,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RB 0006 E lưu lượng 6m3/h

2,500,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RB 0021 C 21 m3/h

3,000,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RC 0021 C 0.75Kw

3,100,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RC 0021 C lưu lượng 21 m3/h

3,000,000 

0932.95.15.81