Showing 1–12 of 27 results

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Bộ kit cho máy bơm Busch RD 0200 A-0360 A

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt Carbon bơm chân không Busch 0722 000 270

1,500,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt Carbon bơm chân không Busch 0722 000 300

1,500,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt Carbon bơm chân không Busch 0722 000 330

1,800,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt Carbon bơm chân không Busch 0722 000 360

1,800,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt Carbon bơm chân không Busch 0722 516 573

3,300,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt Carbon bơm chân không Busch 0722 516 573

10,760,000 

0932.95.15.81