Vacuum Tech Vietnam Co., Ltd (Busch Vacuum Pump Distributor in Vietnam), nhà phân phối các dòng bơm hút chân không Busch:

Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 RD
Bơm hút chân không 2 cấp Busch
Bơm hút chân không Busch không dầu SECO
Và các giải pháp bơm hút chân không chuyên sâu Busch

Nguyen Binh Phuong (Mr)
BUSINESS PARTNER

Tư vấn giải pháp chân không Busch
0932-95-15-81

Xương lư Cẩm (Mr)
TECHNICIAN

Kỹ thuật kiểm tra, lắp đặt, bảo trì bơm chân không

NGUYỄN THANH PHÁT (Mr)
Sales Engineer

Tư vấn, đặt mua máy bơm chân không Busch
0933-65-63-81

Lệ hồ (Ms)
Logistics

Hóa đơn, chứng từ, giao nhận hàng hóa