THÔNG TIN BẢO HÀNH

Các sản phẩm của BUSCH do chúng tôi cung cấp sẽ được bảo hành trong thời gian sử dụng máy, ngoại trừ các trường hợp có hợp đồng đặc biệt hoặc các mẫu có thông số kỹ thuật đặc biệt.

THỜI GIAN BẢO HÀNH

6 - 12 tháng

Thời gian bảo hành sẽ là 6 đến 12 tháng kể từ ngày mua.
Tuy nhiên, lưu ý rằng tùy thuộc vào kiểu máy, thời gian bảo hành có thể dựa trên một số giới hạn của thời gian hoạt động của sản phẩm hay một hoặc nhiều thành phần riêng lẻ.

Good Motor tạo điều kiện tốt nhất cho quý khách hàng với chính sách cho mượn máy để dùng thử xem có phù hợp với yêu cầu mà khách hàng đặt ra hay không, từ đó cũng kiểm nghiệm được chất lượng của máy để tin tưởng và từ đó làm bền chặt hơn mối quan hệ 2 bên cùng hợp tác và phát triển.

 

những sự cố được bảo hành

Nếu sự cố xảy ra trong thời hạn bảo hành nêu trên và nguyên nhân của sự cố nằm ở BUSCH, thì (các) bộ phận bị hư hỏng sẽ được BUSCH thay thế hoặc sửa chữa miễn phí. 

Về cơ bản, chủ sở hữu của sản phẩm sẽ xác nhận chẩn đoán sự cố theo hướng dẫn vận hành. Tuy nhiên, có thể có trường hợp công việc này được thực hiện bởi một thành viên của mạng dịch vụ của BUSCH. Trong những trường hợp như vậy, BUSCH sẽ không bị tính phí nếu nguyên nhân gây ra sự cố.

Lưu ý rằng ngay cả trong thời gian bảo hành, người sử dụng (ngoài bảo hành) sẽ phải chịu chi phí trong các trường hợp sau:

 • Sự cố do vận hành trong các điều kiện vận hành, môi trường, cách xử lý, sử dụng hoặc phương pháp vận hành không phù hợp ngoài những điều được ghi trong thông số kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn vận hành của sản phẩm, hoặc do sự bất cẩn hoặc sơ suất của người sử dụng.
 •  Sự cố do thiết bị không phải của BUSCH (thiết bị của chính người dùng hoặc thiết kế phần mềm, v.v.)
 •  Sự cố do sửa chữa hoặc thay đổi do các nhà thầu không được chỉ định của BUSCH thực hiện.
 •  Sự cố có thể được công nhận là có thể tránh được trong trường hợp sản phẩm BUSCH được sử dụng cùng với thiết bị của người dùng trong đó thiết bị của người dùng được quy định hợp pháp để có thiết bị an toàn, theo đó việc đưa thiết bị an toàn vào có thể ngăn chặn sự cố hoặc trong các trường hợp nơi mà việc bổ sung chức năng, cấu trúc, v.v., theo kiến ​​thức chung của ngành, có thể ngăn chặn sự cố.
 •  Bất kỳ sự cố nào được công nhận là có thể tránh được, đã được kiểm tra theo thời hạn cố định bình thường, và / hoặc bảo trì và thay thế vật tư tiêu hao bình thường, được thực hiện như chỉ dẫn trong sách hướng dẫn vận hành, v.v.
 •  Thay thế vật tư tiêu hao (Các bộ phận được thay thế theo thời hạn cố định hoặc dựa trên kiểm tra.)
 •  Sự cố do các yếu tố bên ngoài ngoài tầm kiểm soát của con người như hỏa hoạn, v.v., hoặc sự cố do thiên tai như động đất, sét đánh, thiệt hại do bão và lũ lụt, v.v.
 •  Sự cố do những nguyên nhân không lường trước được do tiêu chuẩn công nghệ tại thời điểm sản phẩm được vận chuyển từ BUSCH
 •  Bất kỳ sự cố nào do ăn mòn gây ra khi vận hành sản phẩm trong môi trường có chứa khí ăn mòn, dung môi hữu cơ, dung dịch hóa học, v.v. hoặc trong môi trường mà các chất đó có thể tiếp xúc với sản phẩm.

Trong trường hợp hợp đồng riêng, v.v. đã được thiết lập, hợp đồng đó sẽ được ưu tiên

GIỚI HẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

1.

Khi sử dụng các sản phẩm BUSCH liên quan đến các cơ sở quan trọng, hãy đảm bảo thiết lập các biện pháp dự phòng và / hoặc an toàn để ngay cả trong trường hợp sản phẩm đó bị hỏng, sự cố đó sẽ không dẫn đến tai nạn hoặc tổn thất nghiêm trọng.

2.

Các sản phẩm BUSCH được thiết kế và sản xuất như một thiết bị đa dụng để sử dụng trong các ứng dụng sản xuất nói chung. Bảo hành này không áp dụng cho hoặc cũng không bao gồm các ứng dụng sau đây. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng / người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm và xác nhận trước hiệu suất của sản phẩm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của BUSCH và chúng tôi sẽ xem xét việc sử dụng sản phẩm trong ứng dụng mong muốn có phù hợp hay không.

 • Năng lượng nguyên tử, hàng không, vũ trụ, công trình đường sắt, vận tải biển, xe cộ (ô tô và xe tải), ứng dụng y tế, ứng dụng giao thông vận tải  hoặc bất kỳ ứng dụng nào mà nó có thể có ảnh hưởng lớn đến tính mạng hoặc tài sản của con người.
 • Hệ thống cấp điện, ga, hoặc cấp nước, v.v … yêu cầu mức độ tin cậy và an toàn cao.