Nguyen Binh Phuong (Mr)
BUSINESS PARTNER

Tư vấn giải pháp chân không Busch
0932-95-15-81

Xương lư Cẩm (Mr)
TECHNICIAN

Kỹ thuật kiểm tra, lắp đặt, bảo trì bơm chân không

NGUYỄN THANH PHÁT (Mr)
Sales Engineer

Tư vấn, đặt mua máy bơm chân không Busch
0933-65-63-81

Lệ hồ (Ms)
Customer Support

Hóa đơn, chứng từ, giao nhận hàng hóa