Lọc tách dầu Busch V532141269

Kích thước

Đường kính: 72 mm

Chiều dài: 375 mm

Brand: Busch

Dùng cho bơm: Busch R5 RA 0155 A, R5 RA 0160 D, R5 RA 0202 D, R5 RA 0250 D, R5 RA 0302 D, R5 RA 0165 D, R5 RA 0205 D, R5 RA 0255 D, R5 RA 0305 D

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61