ABOUT BUSCH 

Xem thêm

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt cho bơm Busch R5 RA 0160

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt cho bơm Busch R5 RA 0250

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Bộ kit cho máy bơm Busch RD 0200 A-0360 A

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RU 0050/0070 B

10,200,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RE 0040/0063 B

10,500,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 PB 0004/0008 DC

3,500,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 PB 0003 D

3,500,000 
1,500,000 
850,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Van 1 chiều cổng hút bơm hút chân không Busch RA 0040

690,000 

Sản phẩm nổi bật

Các phụ kiện cho máy bơm

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt cho bơm Busch R5 RA 0160

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Cánh gạt cho bơm Busch R5 RA 0250

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Bộ kit cho máy bơm Busch RD 0200 A-0360 A

1,500,000 
850,000 

Phụ kiện bơm hút chân không Busch

Van 1 chiều cổng hút bơm hút chân không Busch RA 0040

690,000 

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Tất cả thông tin về máy bơm chân không hãng BUSCH

XEM THÊM