Lọc tách dầu Busch V532211204

Kích thước
Đường kính: 52 mm
Chiều dài: 120 mm
Brand: Busch
Dùng cho bơm: Busch R5 KD 0012 A, R5 KD 0020 A, R5 KD 0025 A
Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61