Lọc tách dầu Busch V532141270

Kích thước

Đường kính: 72 mm

Chiều dài: 500 mm

Brand: Busch

Dùng cho bơm: Busch R5 RA 0400 C, R5 RA 0502 C, R5 RA 0630 C, R5 RA 0750 A, R5 RA 1000 B, R5 RA 1600 B

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61