Lọc tách dầu Busch V532141264

Kích thước

Đường kính: 52 mm

Chiều dài: 120 mm

Brand: Busch

Dùng cho bơm: Busch R5 KB 0010 E, R5 KB 0016 E, R5 KB 0020 D, R5 KB 0025 F, R5 KB 0040 D

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61