Cánh gạt cho bơm Busch R5 RA 0160

  • Kích thước: 44 x 29 x 3 mm
  • Số lượng cánh gạt: 3
  • Chất liệu: Carbon
  • Áp suất làm việc tối đa: 1.5 bar (abs)
  • Nhiệt độ làm việc tối đa: 100 độ C

0932.95.15.81