Quạt sò chân không Busch SAMOS SB 1100 D0 1050 m³/h