Showing all 3 results

Bơm hút chân không Busch vòng dầu 1 cấp R5 RD:
R5 RD 0200 A
R5 RD 0240 A
R5 RD 0300 A
R5 RD 0360 A

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RD 0200 A 160m3/h

15,000,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RD 0240 A 200m3/h

17,000,000 

Bơm hút chân không Busch R5 vòng dầu 1 cấp

Bơm hút chân không Busch R5 RD 0300 A 250m3/h

19,000,000