Thông số kỹ thuật bơm chân không Busch ở tần số 50Hz

1. Thông số máy Busch RA R5 0010/0016

Đối với bơm chân không Busch sẽ có lưu lượng và công suất như bảng dưới đây:

 Lưu lượngCông suất
Busch R5 RA 001010 m³/h 400W
Busch R5 RA 001616 m³/h 550W
Kích thước của máy R5 RA 0010/0016
Biểu đồ áp suất lưu lượng của máy R5 RA 0010/0016

2. Thông số máy BUSCH RA R5 0025/0040

 Lưu lượngCông suất
Busch R5 RA 002525 m³/h 0.75 kW
Busch R5 RA 004040 m³/h 1.5 kW
Kích thước của máy R5 RA 0025/0040
Biểu đồ áp suất lưu lượng của máy R5 RA 0025/0040

3. Thông số máy BUSCH RA R5 0063/0100

 Lưu lượngCông suất
Busch R5 RA 006363 m³/h 2.2 kW
Busch R5 RA 0100100 m³/h 3 kW
Kích thước của máy R5 RA 0063/0100
Biểu đồ áp suất lưu lượng của máy R5 RA 0063/0100

4. Thông số máy BUSCH R5 RA 0155

 Lưu lượngCông suất
Busch R5 RA 0155150 m³/h 5.5 kW
Kích thước của máy R5 RA 0155
Biểu đồ áp suất lưu lượng của máy R5 RA 0155

5. Thông số máy BUSCH R5 RA 0165/0205/0255/0305

Lưu lượngCông suất
Busch R5 RA 0165160 m³/h 5.5 kW
Busch R5 RA 0205200 m³/h 5.5 kW
Busch RA R5 0255250 m³/h 7.5 kW
Busch R5 RA 0305300 m³/h 7.5 kW
Kích thước của máy R5 RA 0165/0205/0255/0305
Biểu đồ áp suất lưu lượng của máy R5 RA 0165/0205/0255/0305

Các loại dòng sản phẩm bơm chân không Busch

Cách đọc thông số của máy BUSCH

Ví dụ:

Có một máy bơm hút chân không có ghi thông số trên bìa máy như hình dưới sau: BUSCH R5 RA 0100 F

Cách hiểu:

  • Máy bơm hút chân không hãng BUSCH
  • Dòng/Loại máy: R5 RA
  • Lưu lượng: 100 m³/h

Lưu ý: cách đọc thông số kỹ thuật này chỉ áp dụng cho loại máy chạy ở tần số 50Hz

Thông số kỹ thuật bơm chân không Busch ở tần số 60Hz

 Lưu lượngCông suất
Busch RA R5 001012 m³/h 
Busch RA R5 001619 m³/h 
Busch RA R5 002530 m³/h 
Busch RA R5 004048 m³/h 
Busch RA R5 006376 m³/h 
Busch RA R5 0100120 m³/h 
Busch RA R5 0165190 m³/h 
Busch RA R5 0205240 m³/h 
Busch RA R5 0255300 m³/h 
Busch RA R5 0302360 m³/h 

Tần số điện áp

Trên thị trường điện trên toàn cầu, hai mức tần số phổ biến là 50Hz và 60Hz. Tần số điện có nghĩa là số lần điện áp điện trong một giây. Ví dụ, tần số 50Hz có nghĩa là có 50 sóng điện áp trong một giây, trong khi tần số 60Hz có nghĩa là có 60 sóng điện áp trong một giây. Khi chọn máy bơm chân không, chúng ta phải chú ý đến tần số điện áp hoạt động.

Tần số 50Hz và 60Hz đều có những ưu và nhược điểm của mình và tùy theo quan điểm của từng quốc gia mà người ta sẽ áp dụng một trong hai tần số này. Tần số 50Hz được sử dụng phổ biến hơn trong các quốc gia có tốc độ quay của máy phát điện thấp hơn và đôi cực có số chẵn, trong khi tần số 60Hz được sử dụng phổ biến hơn trong các quốc gia có tốc độ quay của máy phát điện cao hơn và đôi cực có số chẵn. Tuy nhiên, cả hai tần số 50Hz và 60Hz đều được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là tần số phù hợp cho việc thiết kế và tính toán các thiết bị điện.

Lựa chọn máy bơm chân không cánh gạt vòng dầu 1 cấp hay 2 cấp? Chúng có đặc điểm gì khác nhau?

0969.65.38.61