Lọc tách dầu Busch V532140151

Kích thước

Đường kính: 35 mm

Chiều dài: 52 mm

Brand: Busch

Dùng cho bơm: Busch R5 RB 0006 C, R5 RB 0006 E, R5 PB 0003 D, R5 PB 0004 C

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61