Lọc tách dầu Busch V532140154 (0532 140 154)

Kích thước

Đường kính: 52 mm

Chiều dài: 120 mm

Brand: Busch R5 KB 0010 E, R5 KB 0016 E, R5 KB 0020 D, R5 KB 0025 F, R5 KB 0040 D

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61