Lọc tách dầu Busch V532140156

Kích thước

Đường kính: 72 mm

Chiều dài: 208 mm

Brand: Busch R5 RA 0025 F, R5 RA 0040 F, R5 RU 0050 B, R5 RU 0070 B

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61