Lọc tách dầu Busch V532140157

Kích thước

Đường kính: 72 mm

Chiều dài: 250 mm

Brand: Busch R5 RA 0063 F, R5 RA 0100 F

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61