Lọc tách dầu Busch V532140159

Kích thước

Đường kính: 72 mm

Chiều dài: 375 mm

Brand: Busch

Dùng cho bơm: Busch R5 RA 0155 A, R5 RA 0160 D, R5 RA 0250 D, R5 RA 0302 D, R5 RA 0202 D R5 RA 0165 D, R5 RA 0205 D, R5 RA 0255 D, R5 RA 0305 D

Oil mist filter (Exhaust filter)

0969.65.38.61